Liszt-ház Raiding

 

Ahol Liszt Ferenc született

A doborjáni Liszt-ház
Liszt Ferenc szülőháza

Liszt Ferenc szülőháza egy korabeli majorság igazgatási épülete volt. A ház a 19. század elején az Esterházy hercegi juhászat központjaként funkcionált. Liszt Ferenc édesapja, Liszt Ádám (1776–1827) 1808 és 1822 között tevékenykedett a doborjáni uradalomban mint „juhászati számtartó“.  Az épületet, amely akkoriban még lényegesen nagyobb volt és egy udvarház részét képezte, még 1587-ben  építtette gunyafalvi Szeged György és veje, Illésy János. Erről tanúskodik a történelmi kapu zárókövet díszítő címer, valamint a kapun olvasható felirat. Amikor Liszt Ferenc 1811. október 22-én Doborjánban meglátta a napvilágot, a település a lakompaki (Lackenbach) uradalom része volt, amely közvetlenül a kismartoni (Eisenstadt) központi hercegi igazgatás alá tartozott. Az Esterházy hercegi família 1805-ben szerezte meg az udvarházat, amely eredetileg  „T“-alakkal rendelkezett és egy régebbi, valamint egy újabb épületből állt. Mára csupán a korábbi – a szülőháznak nevezett -  épületrész maradt fenn. Ez eredetileg négy szobából, egy kamrából és egy konyhából állt. Az egykoron tornácos lakóház előtt előkert helyezkedett el.

„Köszönjük, kiváló kiállítás. Megérte idáig ellátogatni. Nagyon tetszett!“, 
egy magyarországi család bejegyzése a vendégkönyvben

Az épület frontján a bejárati ajtók fölött a két háromszögű oromzaton emléktáblák találhatók. A jobboldali, magyar nyelvű emléktábla a régebbi, amelyet 1881. április 7-én Liszt Ferenc jelenlétében avatott fel a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör, a mester doborjáni látogatása és 70. születésnapja alkalmából.  Az évszám egyben a doborjáni Liszt-kultusz kezdetét is jelzi. A baloldali, későbbi emléktábla közepén Liszt Ferencet ábrázoló dombormű látható, két oldalán német nyelvű felirattal, amely az újonnan létrehozott Burgenland tartománynak a művészhez való viszonyát volt hivatott kifejezni. Ezt az emléktáblát 1925-ben, az új plébániatemplom felszentelése alkalmából  helyezték el az oromzaton.  

1881-ben, amikor Liszt Ferenc a 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen utoljára járt a szülőfalujában, Doborján már a lokális Liszt-kultusz egyik fontos helyszínének számított, melynek központja a közeli vármegyeszékhely, Sopron volt.

Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding háttérben a koncertház, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
Liszt-ház Raiding, Foto: © Heiling / Lorenz
A Liszt-ház madártávlatból, Foto: © Heiling / Lorenz
BG Home

Muzeális használat                            

1911-ben, Liszt Ferenc 100. születésnapja alkalmából a helyi plébános, Johann Prikoszovits kezdeményezésére egy, a zeneszerző életét bemutató kiállítást rendeztek be a szülőház két helyiségében. Ezt a tárlatot fejlesztették tovább, amikor a tartományi kormány 1936-ban, Liszt születésének 125., valamint halálának 50. évfordulója alkamából megrendezte az első hivatalos Liszt-ünnepséget Burgenlandban.  

Miután már a második világháború évei alatt eltávolították az épülethez tartozó istállókat, 1945-ben további – a harci cselekmények következtében megsérült – épületrészeket bontottak le.  Ennek eredményeképpen az eredeti udvarházból csupán a ma is látható épület maradt meg. A 2. világháborút követő években a múzeum tartalmilag is  megújult: Liszt Ferenc születésének 140. évfordulójára egy új kiállítást rendeztek be. Az akkoriban is már három helyiségből álló emlékház termei a „Születés és származás“ – „Koncertkarrier“ – „Vándorévek“  címet kapták. 1961-ben a burgenlandi tartományi kormány teljesen felújíttatta a szülőházat. Tíz évvel később, 1971-ben az addigi tulajdonos, Dr. Esterházy Pál herceg, a hozzátartozó parkkal együtt Doborján községnek adományozta az épületet.  A szülőházban berendezett múzeumnak 1973/74 óta közvetlenül Burgenland tartomány a fenntartója és kezelője. Az alaposan átrendezett  tárlat 1979/80-tól a Burgenlandi Tartományi Múzeum nyilvánosan látogatható külső egységének minősül, a kiállított tárgyak javarészt a tartományi múzeum állományából származnak.

Lisztomania 2011

Miután 2007-ben – immáron múzeumpedagógiai irányelveket is figyelembe véve – ismét átépítették a kiállítást, a szülőház 2011-ben a Liszt Ferenc 200. születési jubileuma alkalmából négy múzeumban megrendezett „Lisztomania 2011“ tartományi kiállítás fontos helyszíneként funkcionált. A „Le petit Litz – Wurzeln eines Genies“ [A kicsi Liszt – egy zseni gyökerei] címet viselő tárlat az 1800–1827 közötti éveket, a Liszt család történetét és a korai esztendőket vette górcső alá. A 2014-óta látható aktuális állandó kiállítás „Liszt Ferenc. Csodagyerek – Világsztár – Abbé“ végigköveti a zeneszerző 1811 és 1886 közötti életútját. A nagy európai koncerteket és a „lisztomániát“ bemutató tematikus egység – a kiállítás bővítményeként – ezúttal a szomszédos koncertház előcsarnokában kapott helyet.
 
Forrásmunka: Martin Czernin: Zur Geschichte des Geburtshauses von Franz Liszt. In: Franz Liszt. Wunderkind – Weltstar – Abbé. Katalog zur Ausstellung. Landesmuseum Burgenland. Eisenstadt, 2014. 7–10.

BG Home